#1lib1ref

Wikipedia i biblioteken är ett delprojekt inom Digitalt först med användaren i fokus.

Att skapa ett samarbete mellan biblioteken och Wikimediarörelsen är naturligt eftersom bibliotekens uppdrag och Wikimediarörelsens värderingar båda handlar om att överbrygga ojämlik tillgång på kunskap och vara en samlingspunkt för kunskap och informationssökning. Wikimediarörelsen syftar till att säkerställa att både kunskapsskapande och tillgängliggörande av kunskap kan ske på ett demokratiskt sätt. Bibliotekssektorns uppdrag om att bidra till kunskapsförmedling, bidra till fri åsiktsbildning samt främja livslångt lärande är närliggande.

Mellan den 15 maj och 5 juni arrangerar Wikimedia #1lib1ref. Det är en internationell kampanj som engagerar bibliotekarier från världens alla hörn. Syftet med kampanjen är att göra Wikipedia till en ännu lite bättre encyklopedi genom att ni som jobbar på biblioteken, med er expertis, bidrar med en eller flera referenser till artiklar på Wikipedia.

Här kan du läsa mer om hur du på några enkla sätt kan delta (pdf).

/Sol Vikström, digital samordnare