""

225 miljoner per år i tre år för stärkta bibliotek i hela landet

2018-2020 satsar regeringen 225 miljoner kronor per år för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige med syftet att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är Kulturrådet som har fått i uppdrag att genomföra satsningen och fördela medlen. 

Kommunerna ansöker om medel, själva eller tillsammans med andra kommuner. Under 2018 finns två ansökningsperioder, en på våren och en på hösten. 

Läs mer på Kulturrådets hemsida

Foto: Anna Sivertsson