Aktuellt från Digitalt först

Fokusgrupperna
Våra DF regionala fokusgrupper – MIK & ungas medievardag och Det digitala biblioteksrummet, kommer under en gemensam utvecklingsdag i Östersund den 27/2 träffas var för sig och utifrån de studiebesök som gjorde under 2019, hitta ett sätt att arbeta vidare och utveckla verksamheterna, påbörja handlingsplaner m.m. Vi hoppas på en kul och givande dag tillsammans!

Ledarskapsspår
Just nu pågår en utbildning kring att leda digital transformation, 23 personer från olika regioner runt om i landet går den, och utifrån det kommer en digital kurs om just digital transformation från ett ledarskapsperspektiv att produceras under våren till Digiteket. Sol och Hannas tanke är att tillsammans med chefsgruppen arbeta med detta material.

Nya kurser på Digiteket
Hur går det med fortbildningen på Digiteket? Har ni fått till någon rutin? Har ni sett att det lagts till flera kurser? Bland annat har Wikimedia Sverige skapat flera kurser kring Wikipedia och hur enkelt det är att faktiskt skriva och redigera artiklar. Hanna var uppe på fördjupningskurs i Umeå och blev extra pepp att bli en ”Wikipedian” efter att ha hört faktumet att det är 90% män som skriver artiklarna på Wikipedia. 😊 Om det är något bibliotek som vill ha lite extra stöd eller pepp med att dra igång en Wikifika eller en skrivstuga, kontakta Hanna!

Sökes: Data Detox-inspiratörer
Är det någon ute på våra bibliotek som känner sig sugna på denna spännande kurs?
Tre regioner (Gävleborg, Uppsala och Östergötland) samarbetar i ett innovationsspår inom Digitalt först med namnet Mitt digitala jag. Fokus ligger på att öka medvetenheten om data och integritet så att fler kan ta kontrollen över sina liv online. För att göra det behövs konkreta verktyg, metoder för samtal samt något fysiskt att mötas i kring.
Utgångspunkten är det utställningsmaterial och det nya Data Detox kit som Tactical Tech i Berlin håller på att arbeta fram, översätta det och anpassa efter svenska biblioteksförhållanden. Från och med hösten 2020 ska det färdiga materialet på svenska, kunna användas på de bibliotek som önskar fördjupa och aktivt sprida kunskaper om säkerhet och integritet vidare till allmänheten.
Även om utställningen ska vara självförklarande, ger den en utmärkt möjlighet till dialog med besökare. Tactical Tech är inbjudna till Stockholm 23-24 april för att hålla kurs om hur materialet kan användas och träning i att inspirera andra att utveckla nya färdigheter. Nu söker vi deltagare till kursen. Vi söker regionala kollegor som vill ta med sig två biblioteksmedarbetare från sin region, tillsammans lära mer för att sedan ta sig an ett värdskap för att sprida kunskapen vidare till övriga kollegor och biblioteksbesökare.
Kursen ger:
• Kunskap om olika användbara verktyg samt metoder för att interagera med besökare.
• Kunskap och övning i att facilitera en en-timmes workshop kring utställningen
När: 23-24 april (heldagar – exakta tider kommer inom kort)
Var: Annexet Goto10 (Internetstiftelsens lokaler på Hammarby kaj 10) i Stockholm
Förutsättningar: Vi bjuder på fika, lunch och kurs, resa och logi.
Maila Hanna eller Sol om ni är intresserade. Två platser, först till kvarn.

/Hanna Eskelin Åre bibliotek & Regionbiblioteket

""