Aktuellt om nationella minoriteter

Här kommer några aktuella tips på läromedel och litteratur på temat nationella minoriteter. Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, har tagit fram ett nytt läromedel med baskunskaper om nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk. Läromedlet är framtaget för gymnasiet men passar alla som vill lära sig om Sveriges språk, flerspråkighet, lagar och rättigheter. Varje minoritet och minoritetsspråk presenteras i separata kapitel som också kan laddas ned som pdf.

Liknande läromedel är på gång för högstadiet. Läs mer och ladda ned här.

Utbildning om Sveriges fem nationella minoriteterna med fokus på romer

Under hösten 2019 har Skolverket erbjudit en gratis utbildning på Södertörns högskola med namnet ”De fem nationella minoriteterna i ett skolperspektiv”. Den har syftat till att inom skolan och andra delar av samhället öka kunskaperna framförallt om den romska minoriteten. Information om utbildningen spreds i början av hösten i länet och vi blev till slut en grupp på tre personer som deltog, två från den regionala biblioteksverksamheten och en bibliotekarie från Krokoms kommun. Vi vill rekommendera utbildningen om den återkommer då vi fick till oss väldigt mycket under sammanlagt tre dagar, både teori och praktik. Sista dagen träffade vi romska brobyggare som vi kommer att ha kontakt med om ni önskar föreläsningar eller liknande om romer. Här är vår kurslitteratur om romers historia, kultur och språk respektive om övergrepp och rasism riktad mot romer (antiziganism) som vi vill tips om:

· Romer 500 år i Sverige. Språk, kultur, identitet (Carling et al 2016)

· Romska liv och platser. Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige (Fernstål & Hyltén-Cavallius (2018)

· Den mörka och okända historien: vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet (Ds 2014:8, Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet)

· Svensk antizigansim . Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar (Selling 2014)

Vi läser om romer – av och om romer i Sverige

Romska Ungdomsförbundet har tillsammans med Skolverket tagit fram nytt läromedel för årskurs 4 – 9. Vi läser om romer (2018) är helt framtaget av romer. Romska ungdomar har intervjuat äldre romer och samlat nitton livsberättelser som blandas med fakta om romernas kultur och historia. Till boken hör en studielåda som man kan låna för att lära sig mer om romsk musik, kläder, sagor och smycken. Utöver bok och studielåda finns en interaktiv hemsida: www.romernashistoria.se där man bland annat kan lära sig romani chib och ladda ner aktiviteter.

Skolverkets sida om nationella minoriteter ”natmin”

Skolverkets sida med fokus på nationella minoriteter innehåller mycket bra information och utbildningsförslag om alla Sveriges nationella minoriteter inklusive filmer:

/Anette Forsberg, Regionbiblioteket