Äppelhylla på turné

Äppelhylla på turné är ett regionalt projekt för att synliggöra äppelhyllan och tillgängliga medier för barn med funktionsvariation. En mobil äppelhylla tillsammans med en roll-up och informationsmaterial turnerar runt mellan kommunerna i Jämtland Härjedalen och står till varje kommuns förfogande i ca 2 månader.

Tanken är att uppmärksamma kommunernas egna äppelhyllor, att stimulera till utveckling och användning av den egna äppelhyllan och att i större utsträckning nå ut till användare som har behov av tillgängliga medier. Projektet vill också uppmuntra till lokal samverkan mellan olika aktörer som arbetar med barn med funktionsvariationer, t.ex. barnhälsovård, förskola och skola.

I den mobila äppelhyllan som turnerar runt finns bland annat punktskriftsböcker, taktila böcker, böcker med TAKK – tecken som stöd, DVD-filmer och kombinerat material (bok och cd). Kommunerna väljer själva om de vill att materialet ska vara utlåningsbart eller fungera som en utställning. Projektet är flerårigt och turnéstart är 16 oktober 2017 i Myrviken, Bergs kommun.

""

Foto: Anna Sivertsson