Äppelhylleträff i Svenstavik!

Den 7 december samlades kommunens specialpedagoger i Berg för fortbildning. I samband med det passade jag på att ”låna” dem en stund i biblioteket för att presentera ”Äppelhylla på turné”. Det kändes positivt att uppmärksamma äppelhyllan, alla kände till att den fanns men endast några hade lånat material ifrån den. Jag fick ett bra tillfälle att förtydliga skolbibliotekets ansvar som bland annat är att se till att alla elever i kommunen får likvärdig tillgång till böcker och i arbetet med att försöka nå de elever med funktionsvariationer är specialpedagogerna en viktig samarbetspartner. Jag presenterade ett antal böcker från utställningen och hur de kunde användas på olika sätt. Det blev också naturligt att berätta och informera om Legimus och hur vi lättast kan hantera detta med personliga inloggningar i skolvärlden. Att böcker också går att ladda ner till skiva visste inte alla om och några blev mer intresserade av det. Inläsningstjänst kontra Legimus diskuterades också och skillnaden mellan dem tydliggjordes.

Vidare så öppnade jag upp för att vi var villig till ett närmare samarbete med dem och uttryckte vår vilja att försöka bygga upp äppelhyllorna i Bergs kommun utifrån vilka funktionsvariationer som finns i vår kommun. En av pedagogerna lovade att sammanställa en lista på vilka funktionsvarianter hon var i kontakt med och återkomma till mig. De ville också att jag skulle kalla ihop dem till en ny träff i mars då vi kanske kan komma vidare i detta samarbete.

/Britt-Inger Rörborn, Bergs bibliotek