Arbetsgrupper

Inom regional biblioteksverksamhet i Jämtland Härjedalen finns flera arbetsgrupper med bibliotekspersonal från hela länet. På följande länkar publicerar vi minnesanteckningar och andra relaterade dokument från möten med dessa grupper.

Barn & unga gruppen

Bokstartsgruppen

Chefsgruppen