Avslutade projekt

Passa boken:

Passa boken är ett läsfrämjande projekt som initierats av Östersunds fotbollsklubb (ÖFK) och dess kulturcoach Karin Wahlén. Det är en satsning som vill få fler idrottande unga att läsa böcker på sin fritid. Tanken är att idrottsföreningar och bibliotek ska arbeta tillsammans för att väcka läslust hos unga. ÖFK-spelarna fungerar som läsinspiratörer för barn och unga i länets idrottsklubbar. Målet är att nå 30 klubbar och 1000 ungdomar under 2015. Projektet, som ägs av den regionala biblioteksverksamheten, har fått 250 000 kr i stöd från Kulturrådets särskilda utlysning ”Idrott och läsning”.

Projektet sker i samverkan mellan den regionala biblioteksverksamheten, ÖFK och SISU och de kommunala biblioteken. Passa boken innehåller flera olika delar. En del utgörs av att ungdomar i idrottsklubbar erbjuds att bygga upp egna ”bokbanker” med böcker som kan användas i samband matchresor och träningar. Här hjälper kommunbibliotekens bibliotekarier till. En annan del av projektet innebär att ÖFK:s spelare möter barn och ungdomar för att prata om läsning och litteratur. Projektledare är Karin Wahlén, som också är engagerad som kulturcoach i ÖFK. Projektet genomförs i samarbete mellan ÖFK, SISU, den regionala biblioteksverksamheten samt kommunbiblioteken.

Projektet behöver hjälp att hitta fler intresserade klubbar och föreningar. Hittills har det skett möten i Hammarstrand (med Ragunda basket – BBF), i Östersund (med Östersunds Curlingklubb), i Ås (med Ås IF) och i Järpen (med Järpens IF och Järpens SK).

Se mer info på: www.passaboken.se

Kontakta gärna Karin Wahlén (karin.wahlen@kultpr.se)
eller Catarina Lundström (catarina.lundstrom@regionjh.se)