Bokstart

Region Jämtland Härjedalen är piloter för Kulturrådets nationella läsfrämjande satsning Bokstart, som vänder sig till små barn och deras föräldrar. Syftet är att i ett tidigt skede stimulera till språkutveckling, och att stötta föräldrar och andra vuxna i barns närhet i deras viktiga roll för barnets språk- och läsutveckling. Detta görs bland annat genom hembesök, då bibliotekspersonal besöker barn i åldern 6 – 18 månader och deras familjer, för att överlämna en bokgåva, informera om språkutveckling och uppmuntra föräldrar att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med sina barn.

Alla 8 kommuner i Jämtland Härjedalen deltar i projektet som pågår 2016-2019 och räknar med att nå ca 600 familjer i länet.

""

Läs mer om Bokstart på Kulturrådets hemsida

Projektplan Bokstart Jämtland Härjedalen (pdf)

Handbok för hembesök inom Bokstart (pdf)

Bokstartsgruppen

Bokstart i media:

Inslag i P4 Jämtland 20160505

Artikel i ÖP 20160507

Artikel i LT 20161021

Artikel i Tidningen Härjedalen 20161024