""

Berättelser som förändrar

Läsrörelsen startade 2016 en lässatsning för ungdomar i högstadie- och gymnasieskolor. Projektet ska lyfta fram berättandet i skönlitteratur, biografier och serier. Tio boktitlar är utvalda och tio filmade författarporträtt erbjuds. Nu hösten 2017 deltar skolor i kommunerna Strömsund, Östersund, Berg och Bräcke. I Bräcke kommun är alla tre högstadieskolorna med. Det var svensklärarna som gjorde intresseanmälan till projektet.
Till den inledande halvdagskonferensen på Frösövallen i slutet av augusti var svensklärare,
skolbibliotekarier och skolledare inbjudna. I vårt län visade det sig att skolbibliotekarier också kunde vara bibliotekarier på integrerade bibliotek. En nyhet för Stockholmsbaserade Läsrörelsen. Tyvärr var det få skolledare som tog sig tid att delta.

Projektledaren Elisabet Reslegård inledde konferensen. Ann Boglind, universitetslektor i
svenskämnets didaktik, berättade bl.a. om hur man kan diskutera text med eleverna och om olika alternativ till bokrecensioner. Elisabet Niskakari, skolbibliotekarie på Rosengårdsskolan i Malmö, gav goda exempel på pedagogiska samarbeten. Hon framhävde att läsning är för alla och att man kan läsa på olika sätt.

Författaren Johan Unenge, som har med sin serieroman bland projektets utvalda titlar, visade hur man kan möta eleverna och deras frågor. Konferensen avslutades med att vi såg Läsrörelsens film om Boktjuven, en av de tio titlarna. Nu ska vi läsa med eleverna. Varje skola väljer ut och jobbar med två böcker. I slutet av oktober har vi engagerat Johan Unenge för författarbesök i kommunens skolor (det ingår inte i projektet, utan finansieras av Skapande skola-pengar) och i början av november är det en uppföljande halvdagskonferens i Berättelser som förändrar.

Mer info finns på Läsrörelsens hemsida (länk).

Marie-Louise Bjänndal
Bräcke bibliotek