""

Bibliotek hjärta förskola

I samarbete mellan Östersunds Bibliotek och Regionbiblioteket arrangerades i fredags (7/2) en spännande fortbildningsdag om samverkan mellan bibliotek och förskola för barns språkutveckling och läslust.
Det blev en mycket lyckad dag med deltagare från alla kommuner i regionen. Både anställda från förskola och bibliotek deltog, sammanlagt ett 80-tal deltagare. Vilket vi hoppas kan leda vidare till nya samarbeten kring barns språkutveckling. Bland föreläsarna fanns bland annat Anna Lindström från Umeå stadsbibliotek som berättade om deras projekt ”Give me five”.

Om projektet Give me five
Sedan 2010 genomförs samarbetsprojektet Give me five mellan förskola och bibliotek. Tanken är att barnomsorgens femåringar ska få uppleva spännande, farliga, roliga och nydanande bilderböcker och utveckla nya färdigheter och uttryckssätt. I projektet aktiveras barnets fem sinnen, lukt, syn, smak, känsel och hörsel genom berättande, musik, lek, rörelse och skapande. Arbetssättet går ut på att förskolebarn får arbeta på djupet med en bilderbok under en längre tid. Det blir ett intensivt kulturpedagogiskt arbete där bibliotekarie- och förskolekompetens möts

Erica Eklöf
Erica är grundskolelärare och specialpedagog och arbetar idag som språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun. Hon har dessutom uppdrag hos NCS, Skolverket samt som sakkunnig hos Kulturrådet och ingår i den regionala arbetsgruppen för Språkstart Halland. Erica är också en av personerna bakom bloggen Språkutvecklarna

Vi fick ta del av hennes arbete i Halmstads kommun och Skolverket samt hennes tankar kring vikten av litteratur i förskolan.
“Förskolan är en viktig demokratisk arena som måste verka kompletterande och kompenserande i förhållande till barns möte med litteratur och språk. Vi vet att det finns starka kopplingar mellan högläsning för yngre barn och barns ordförråd i förskoleåldern. Vi vet också att en elevs läsförståelse i åk 4 indirekt kan kopplas till en tidig exponering av barnlitteratur”
Hon tog även upp om språkets makt samt kostnaden för utanförskap och varför det är viktigt med språkutveckling. Literacyförmågan skapar ett bättre liv.

Agneta Edwards
Dagen avslutades med Agneta Edwards som är litteraturpedagog, kritiker, föreläsare, författare och skrivarcoach. Hon har en gedigen erfarenhet av samverkan mellan förskola och bibliotek och kunskap kring arbete med bilderböcker.
Vi fick ta del av hennes tankar kring hur, var och varför vi läser på förskolan. Vilka frågor kan vi ställa till barnen för att få till ett boksamtal. Samt frågor kring bokstundens när var och hur.
Agneta Edwards är författare till Bilderbokens mångfald och möjligheter.

Vid flera tillfällen under dagen presenterade bibliotekspersonalen boktips ur 2019 års utgivning. Boktips från utgivning av bilderböcker finns i boktipsfolder samt affisch där bibliotekspersonalen presenterar sina favoriter

Dessutom fanns bokbord med inspiration tillgängligt under hela dagen.

/Margaretha Leijon, Regionbiblioteket