""

Biblioteken i länet

Här finns länkar till respektive kommunbiblioteks webbplats. Den länsgemensamma webblösningen BibliotekMitt stängdes ner 31/12 2017. 

E-medier för biblioteken i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre
Östersunds biblioteks e-medier finns på deras webbplats, se länk nedan. 

Bergs bibliotek

Bräcke bibliotek

Härjedalens bibliotek

Krokoms bibliotek

Ragunda bibliotek

Strömsunds bibliotek

Årebiblioteken

Östersunds bibliotek

 

Övriga bibliotek i länet:

Jämtlands Gymnasiums bibliotek

Mittuniversitets bibliotek

Medicinska biblioteket

Foto: Anna Sivertsson