Biblioteksdagarna 2018 – vad har jag med mig därifrån?

Möten, samtal, inspiration, ny kunskap och nya tankar.

Finansminister Magdalena Andersson inledningstalade om bibliotekens roll i att slipa ner trösklar, välkomna och vidareutveckla. Hon lyfte att bibliotekens roll behöver stärkas, bibliotekens roll som kunskapscentraler och som en omistlig del av vårt välfärdssverige. Per T Ohlsson, journalist och författare, lotsade oss genom demokratins framväxt och utveckling i Sverige och ställde frågan om hur demokratin mår idag och hur dagens samhällsklimat påverkar förutsättningarna för vårt demokratiska samhälle. Kunnigt, tankeväckande och med inspel kring det ansvar biblioteken har i detta. Han konstaterade att bokutgivningen och vad vi läser speglar samhället och tiden. Vill man djupdyka i frågan kan jag rekommendera hans bok ”1918”. Så ett raskt hopp till Ashkan Fardost som pratade om digitaliseringen utifrån frågan ”Hur håller digitaliseringen på att förändra världen och samhället. Han ser världen av idag som ett globalt digitalt stamsamhälle där internet och sociala medier knyter ihop människor med samma intresse, hur nördigt det än är. Ett av hans exempel är käpphästar eller hobby horsing. Sök på youtube… Dagens höjdpunkt var Anna Rosling Rönnlund från Gapminder. Klokt, smart och roligt om hur det står till i världen egentligen. I ”Factfulness” kan man läsa mer om detta. Rekommenderas! Hur spännande som helst var det att lyssna till Vickery Bowles från Toronto Public Library och Tracy Gabridge från biblioteket på MIT. Samma utmaningar som för de svenska biblioteken men helt andra förutsättningar är nog en bra sammanfattning. De pratade båda om bibliotekets roll idag och vikten av att planera, tänka långsiktigt och öppna upp både för det nya, det kommande och att vara lyhörd för andra metoder, arbetssätt och tankar. Intressant att se på dem och vad de gör och kan och den roll de spelar i samhället. En tanke: vad innebär det för biblioteken och för samhället, medborgarna och kommunerna i Sverige och länet att vi är där vi är och vad skulle hända om vi tog klivet in i det som de beskriver? En tydlig koppling till både Stärkta bibliotek och Digitalt först. Det som krävs enligt Vickery Bowles är transformation, framtidsfokus, nytt ledarskap, mod och design thinking. ”Libraries as heroes for information age”. Här finns deras ”Vision, Mission & Values. www.torontopubliclibrary.ca/about-the-library/mission-vision-values/.

Annat som hände: En genomgång av resultatet av den användarundersökning Biblioteksföreningen initierat. Kommer att läggas upp på biblioteksföreningens webbplats. Erik Fichtelius om förslaget till Nationell Biblioteksstrategi ”Från ord till handling” http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/files/2018/05/Fra%CC%8An_ord_till_handling_WEBB.pdf . Ett samtal om reformerad upphovsrätt, långt fram i tiden, störst betydelse för universitets- och forskningsbiblioteken, men kan komma att påverka folkbiblioteken också, vi följer…och så ett samtal om visioner och verklighet bla om ”Staden där vi läser för våra barn” Göteborg. http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20161114153435266. Så till sist Brit Stakston och Martin Schibbye om ”Verkliga Sverige” en nutida resa genom landet i Nils Holgerssons fotspår. https://www.blankspot.se/verkliga-sverige/.

Nästa års biblioteksdagar blir i Helsingborg

Påfylld och inspirerad/ Kerstin Örbo