""

Bibliotekspersonalens bilderboksfavoriter 2019

För andra året i rad har vi sammanställt bibliotekspersonalen i länets bilderboksfavoriter ur föregående års utgivning. 32 böcker för 0-6 år samlade i en folder och på en affisch! Tanken är att sprida läslust och inspirera till högläsning hos de minsta biblioteksbesökarna och deras familjer. Foldrarna och affischerna kan med fördel även spridas till förskolor, öppna förskolor, BVC och andra platser där familjer är. Varför inte låta bilderboksfavoriterna utgöra grunden för ett fördjupat samarbete med förskolan?

I samband med fortbildningsdagen Bibliotek <3 förskola = sant 7/2 2020 delades foldrar och affischer ut till biblioteken i länet, och det fanns också möjlighet för närvarande förskolor att plocka på sig materialet. Kontakta regionbiblioteket om ditt bibliotek behöver fler foldrar eller affischer!

Affischen är i a3-format och foldern är 8 sidor, häftad i a5-format.