Region Jämtland Härjedalen
Publicerad 18 november 2020

ÄPPELHYLLANS TURNÉ AVSLUTAD

Den regionala äppelhyllans turné är nu avslutad.

Starten skedde i oktober 2017 på Myrvikens bibliotek och därefter har samtliga kommuner haft hyllan, på ett eller flera av sina bibliotek och filialer.

En tanke med projektet var att uppmärksamma kommunernas egna äppelhyllor. I Östersunds kommun noterades att utställningen i viss mån bidragit till att deras egna äppelhyllemedier lånades ut mer. Ett annat syfte var att nå fler som har behov av äppelhyllan och samverka ännu mer med skolan ifråga om stöd för barn med funktionsvariationer och läsnedsättning. Utställningen har uppmärksammats av pedagoger, speciallärare och specialpedagoger på flera håll i länet och i Myrviken bjöds specialpedagoger även in för en visning.

Arbetet kring hyllan har sett olika ut. Sveg, Mörsil och Gällö är några av de bibliotek som valde att låna ut medierna, medan andra har låtit hyllan fungera som en utställning.

Materialet kommer nu att fördelas till de kommuner som är i behov av fler medier på sin äppelhylla.