Bokpåsar och kapprumsbibliotek på förskolor i Jämtland Härjedalen – en kartläggning

Nu är kartläggningen Bokpåsar och kapprumsbibliotek på förskolor i Jämtland Härjedalen 2016-2017 – med en nationell utblick klar. Den påbörjades 2016 och innehåller en kartläggning över verksamheter med bokpåsar och kapprumsbibliotek på förskolor i Jämtland Härjedalen, och en nationell utblick till 10 inspirerande projekt och verksamheter från Gotland till Gällivare, där olika aktörer samverkar för barns språkutveckling och högläsning i hemmet. I slutdiskussionen diskuteras förutsättningar och hinder för samverkan kring barns tidiga språkutveckling. 

Kartläggningen finns för läsning eller nedladdning och utskrift här (pdf).