""

Boksamtal i Primusrummet

I samband med utställningen ”Utflykt – Primus möter Berta Hansson” bjuder vi in till boksamtal i Primusrummet vid tre separata tillfällen. Vi pratar fritt om Sara Lundbergs bok ”Fågeln i mig flyger vart den vill”, som är baserad på Berta Hanssons uppväxt i Hammerdal. 

Samtalsledare: Catarina Lundström, läs- och litteraturutvecklare på Region Jämtland Härjedalen

Plats: Primusrummet, Regionens hus, Kyrkg. 12, Östersund

Torsdag 30/8, 15-16
Torsdag 20/9, 15-16
Torsdag 11/10, 15-16

Max 10 personer

Bra om du har läst boken i förväg, men inget krav.

För information och anmälan, kontakta Catarina Lundström catarina.lundstrom@regionjh.se
070-254 75 87