Kategoriarkiv: Barn och unga

Folkbiblioteken ska, enligt bibliotekslagen, ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Den regionala biblioteksverksamheten har till syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Detta görs bland annat genom att samordna en arbetsgrupp för bibliotekspersonal som arbetar med barn och ungdomar i länet. Arbetsgruppen har representanter från alla kommuner och träffas regelbundet för möten, samverkan och fortbildning.

Den regionala biblioteksverksamheten initierar och leder också projekt, till exempel Bokstart (se fliken Projekt), Läs&filmlov – bli en Booktuber (se fliken Projekt) och skrivtävling för unga.

Kontaktperson:
Alida Johansson, regional bibliotekskonsulent, barn och unga. E-post: alida.johansson(at)regionjh.se, telefon: 076-146 78 23

Bokpåsar och kapprumsbibliotek på förskolor i Jämtland Härjedalen – en kartläggning

Nu är kartläggningen Bokpåsar och kapprumsbibliotek på förskolor i Jämtland Härjedalen 2016-2017 – med en nationell utblick klar. Den påbörjades 2016 och innehåller en kartläggning över verksamheter med bokpåsar och kapprumsbibliotek på förskolor i Jämtland Härjedalen, … Fortsätt läsa Bokpåsar och kapprumsbibliotek på förskolor i Jämtland Härjedalen – en kartläggning

""

Läs&filmlov – Bli en Booktuber i Sveg och Strömsund

Läs&filmlov – bli en Booktuber! är ett 3-årigt läslovsprojekt med start 2017 som Regional biblioteksverksamhet och Filmpool Jämtland driver tillsammans, med stöd av Kulturrådet. 
Projektet riktar sig till högstadieungdomar och består i en två-dagars workshop i att bli en ”booktuber” – alltså en youtuber som pratar om böcker. … Fortsätt läsa Läs&filmlov – Bli en Booktuber i Sveg och Strömsund

""

Inbjudan: Läs&filmlov – Bli en Booktuber!

Läslovet v. 44 – För bibliotek: Inbjudan och program
Program dag 1 – Inspiration och planering
10.00               Fika och presentation av workshopen
10.30               Kort presentation av Booktube och visning av videor – Alida Johansson
12.00               Lunch
13.00               Erik Edler om att vara en Youtuber
14.00               Boktips – … Fortsätt läsa Inbjudan: Läs&filmlov – Bli en Booktuber!