Kategoriarkiv: Tillgänglighet

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information, enligt bibliotekslagen. Tillgänglighetsarbetet handlar också om att möjliggöra läsning och informationsinhämtning för andra grupper med behöv av särskilt stöd, exempelvis läsovana och äldre.

Den regionala biblioteksverksamheten anordnar fortbildningar för bibliotekspersonal och andra yrkesgrupper om tillgängliga medier och tillgänglighet. Regional biblioteksverksamhet initierar och leder också projekt för att öka tillgängligheten på länets bibliotek, t.ex. Äppelhyllan på turné (se fliken Projekt).

Kontaktperson:
Johanna Vestfält, regionalt ansvarig för tillgänglighet
E-post: johanna.vestfalt@krokom.se, telefon: 0640-161 57

""

INSTÄLLD NYTT DATUM KOMMER Läsa tillsammans 27 mars

Årets temadag för läsombud, kulturombud, ideella högläsare och bibliotekspersonal – Läsa tillsammans – arrangeras fredag 27 mars på Folkets hus Östersund.
På programmet finns föreläsningar, gruppövningar, högläsning och som avslutning en teaterföreställning baserad på boken ”Fågeln i mig flyger vart den vill”. … Fortsätt läsa INSTÄLLD NYTT DATUM KOMMER Läsa tillsammans 27 mars