Dialogmöte om den nationella biblioteksstrategin

Välkomna till Elite Hotel Mimer i Umeå den 9 oktober för ett dialogmöte om utkastet till den nationella biblioteksstrategin, Från ord till handling. Dialogmötet kommer också webbsändas, kontakta Kerstin Örbo, kerstin.orbo@regionjh.se för detaljer och länk. 

Program:
• Strategiförslaget Från ord till handling, presentation 45 min.
• Paus för lunch/mingeltillfälle 30–45 min beroende på lokal, antal deltagare etc.
• Bikupor och diskussion utifrån strategins olika målområden inklusive en sammanfattning 2,5 tim

Tid: 9 oktober kl. 10.45–15
Plats: Elite Hotel Mimer, Umeå
Anmälan: https://simplesignup.se/private_event/135029/98fc6d9f09 
Information/kontakt: Frågor gällande anmälan skickas till regionbibliotek@norrbotten.se

Fullständig inbjudan och program som pdf finns här.