Digital påfyllning 2017

Digital fortbildning hösten 2017 – workshops på bibliotek

Heldagsutbildning  (9-16) på 4 bibliotek i länet:
Berg och Härjedalen tillsammans
Krokom och Åre tillsammans
Bräcke och Ragunda tillsammans
Strömsund

Datorer/läsplattor behövs
För- och eftermiddagsfika ordnas av respektive bibliotek
Lunch på egen bekostnad

WORKSHOPDAGENS INNEHÅLL

De digitala plattformarna och hur vi hanterar dem

Läsplattor, surfplattor, mobiler (Androider och Iphone), datorer samt program som behöver hanteras i dessa
Genomgångar varvas med egna övningar

De digitala resurserna

E-böcker + e-ljudböcker, nedladdning mm
Betalresurser och fria resurser, aktuella databaser, frisök på olika nivåer
Genomgångar varvas med egna övningar

Arbetet med egen opak/webbplats

Möjlighet att diskutera arbetet med uppbyggnad av kommunbibliotekens egna webbplatser

Gemensam avslutning och utvärdering

Hur kan resp. personalgrupp jobba vidare på egen hand
Samla underlag för lathundar inom olika digitala områden

KURSLEDARE:

Sol Vikström, mediepedagog Filmpool
Hanna Eskelin, bibliotekarie Åre bibliotek, jobbar också med webbutveckling i egen firma

Schema

5/9 Berg+Härjedalen (Storhogna)
24/10 Ragunda+Bräcke (Bräcke bibl.)
10/11 Åre+Krokom (Krokoms bibl.)
Strömsund (december?)
Östersund, annat upplägg under våren 2018