Digitala författarbesök i Bräcke

Planeringen för de årliga författarbesöken i klass 4 och klass 8 i kommunens skolor var redan i gång när Corona-smittan kom. Torsten Bengtsson och Eva Susso var bokade till början av maj. Ganska fort bestämde vi oss för att genomföra besöken via digitala möten i stället. Att bara ställa in kändes för trist. Författarna var positiva till att prova. Lärarna hade tränat på digitala lösningar för undervisning och Kulturrådet gick ut och uppmuntrade till att genomföra aktiviteter som finansieras av Skapande skola-medel.

Totalt blev det 15 lektioner med författarbesök. Klasserna hade förberett sig som vanligt genom att läsa en bok av författaren och skriva ner sina frågor: om boken, skrivandet och personen. Lärarna mejlade elevernas frågor till Eva och Torsten i förväg.

Besöken genomfördes med storbildsprojektor i klassrummen och via olika kanaler, beroende på vad lärarna kände sig bekväma med. Teams, Skype och Zoom har alla funkat bra. Det största problemet rent tekniskt verkar ha varit att få till bra ljud i klassrummet.

I utvärderingen efteråt är alla inblandade nöjda. Även om det personliga mötet har fördelar, så funkade detta ändå överraskande väl.

/Marie-Louise Bjänndal
Bräcke bibliotek