Elin Olofsson får regionens arbetsstipendium i litteratur

Foto: Anna Rex

Region Jämtland Härjedalen delar ut nytt kulturstipendium

Regionala utvecklingsnämnden beslutade igår att dela ut tre arbetsstipendier på vardera 50 000 kronor. Stipendiaterna är Nayla Espinosa Garcia, scenkonst, Linda Petersson, bildkonst samt Elin Olofsson, litteratur. Det är första gången stipendierna delas ut.

Arbetsstipendierna inrättades 2019 med syfte att möjliggöra för professionella författare, bildkonstnärer och verksamma inom scenkonst att under en viss tid kunna ägna sig åt och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendiaterna ska vara bosatta och/eller huvudsakligen verksamma i Jämtlands län.

– Det är med glädje vi har fått besluta om de nyinstiftade arbetsstipendierna. De visar upp Jämtland Härjedalens rika kulturliv, skapar förutsättningar för fler professionella kulturarbetare och stärker med det regionens attraktivitet. De tre stipendiaterna har i sina respektive utövningar utvecklat regionens kulturliv och det här är vårt sätt att visa uppskattning och ge möjligheter till ett än mer utvecklat konstnärskap säger Regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén (M).

Motivering litteratur
Elin Olofsson får Region Jämtland Härjedalens arbetsstipendium i litteratur för att ta nästa steg i sitt författarskap. Hennes romaner har redan nått en bred krets av läsare som troget följer hennes utgivning. Med avstamp i det lilla och lokala berättar Elin Olofsson om det angelägna och allmänmänskliga. Hon låter oss möta tidigare ohörda röster. Det är inte minst landsbygdens kvinnor hon skriver fram och hon gör det med en alldeles egen ton och ett visst mått av vrede. Här finns teman som berör, ett livfullt mod, en humor och en blick för såväl det starka som det sårbara. Detta är ett författarskap med driv och passion.
Sedan debuten 2013 har hon hela tiden visat på en riktning framåt, detta vill regionen nu stödja genom ett stipendium. I Elin Olofsson romaner känner vi igen oss, men hennes texter spränger gränser och lockar läsare från hela landet och genom översättningar sprids de nu också internationellt.

Utdelning av stipendiet sker i samband med Bokens dag på Storsjöteatern i Östersund den 24 oktober.