""

En dag om serier

Regional biblioteksverksamhet bjuder in till en fortbildnings- och inspirationsdag för bibliotekspersonal, pedagoger, fritidspedagoger m.fl. om tecknade serier. Syftet med dagen är att lyfta seriegenren, döda myter och skapa läslust hos barn och unga – inte minst hos läsovana och läsovilliga. Dagen blir också startskott för en seriesatsning på folkbiblioteken i Jämtland Härjedalen.

Dagens program 
9.30 Fika
10.00 Inledning – varför seriesatsning på biblioteken i Jämtland Härjedalen
10.15 Johan Wanloo – En serietecknare berättar
11.15 Maria Lindgren – Att jobba med serier på folkbibliotek
12.15 Lunch på egen hand
13.15 Attityder gentemot serier
13.30 Gemensam läsning av en serie
14.00 Melinda Galaczy & Helga Boström – Serier i undervisningen
15.00 Avslutning & fika

Hela programmet och info om de medverkande finns här (pdf).

DATUM: 19/2
TID: 9.30 – 15.30
PLATS: Samlingssalen, Östersunds bibliotek
ANMÄLAN via den här länken. Senast 14 februari
KOSTNAD: Gratis inkl. fika. Lunch på egen hand.