Region Jämtland Härjedalen

Kreativt sommarkollo

För dig 13-25 år

Kreativt Sommar-Kollo vänder sig till ungdomar som gillar att vara kreativa och tycker om att skapa.

Kollot är digitalt. Under kollot får du möjlighet att jobba med konst, foto, film och ord. Du behöver tillgång till dator, ipad eller smartphone för att kunna delta, samt en kamera (mobilkamera funkar fint!) Instruktioner kommer att skickas efter anmälningstidens slut.

Tisdag 22 juni kl. 11.00-16.00 och
onsdag 23 juni kl. 11.00-16.00 + filmklubbskväll tisdag 22 juni kl. 19.00

ALLA mellan 13-25 år är välkomna att delta (du räknas som 13 om du fyller 13 år någon gång under 2021).

Hos oss är alla är välkomna! – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, och sexuell läggning.

Sista anmälningsdatum: 13 juni. Anmälan gäller för båda dagarna.

Vid frågor:

margaretha.leijon@regionjh.se, 0761467823

Arrangörer:

Bildkonsten, Filmpool samt Regional Biblioteksverksamhet