""

Fokusgrupper digitalt först 2019

Tanken med dessa två fokusgrupper är att skapa utrymme för fördjupad dialog och kraftsamla kring gemensamma frågor som berör det digitala.

Vi ser att det är bra om alla kommuner har minst en representant med i respektive fokusgrupp.

Fokusgruppernas medlemmar kommer att träffas 1-2 heldagar under våren, samt kommer att ingå i nätverk online för fortsatt dialog och utveckling.

Resultatet av fokusgruppernas arbeten kommer att redovisas av respektive grupp på digitala dagen 17 september.

Anmäl intresse att delta senast den 29 mars till: sol.vikstrom@regionjh.se skriv grupprubrik och ange om du helst kommunicerar via office 365 teams, facebook, whats app eller någon annan digital kanal.

Grupp 1: MIK & ungas medievärldar.

Innehåll förmiddag:
Gruppens medlemmar får träffa en inspirerande MIK-bibliotekarie (Jonna Steinrud, Säters bibliotek) som demonstrerar ett antal temalådor/inspirationslådor (fixotek-kit/kreativitet/programmering etc) som lämpar sig för verksamhet på bibliotek, samt talar kort om e-sport.

Därefter får gruppen hjälp att utforma/planera för ett regionalt och bokningsbart MIK-kit, som regional biblioteksverksamhet köper in och administrerar.

Innehåll eftermiddag:
Workshop med fokus på ungas medievärldar.

Datum för denna dag bestäms när fokusgruppen är sammansatt.
Mer info kommer.

Resultat: regionalt och bokningsbart MIK-kit

Grupp 2: Det digitala biblioteksrummet

Studiebesök hos https://biblioteket.stockholm.se/bibliotek/kista-bibliotek

2014 flyttade Kista bibliotek in i nya, större lokaler i Kista galleria. Innan dess låg biblioteket på Kista torg. Kista bibliotek tilldelades två fina utmärkelser under 2015: Public Library of the Year Award och ”Årets bibliotek” av fackförbundet DIK.

På plats i Kista efter guidad rundvandring:
Framtidsspaning, omvärldsbevakning och diskussion kring de två metatrenderna: mer innovation och mer interaktion. Vi samtalar om bibliotekets, bokens och litteraturens plats i framtiden. Digitalt vs analogt. Utmaningar & möjligheter. Format och lästrender? Interaktivitet (AR/VR) Teknik (Internet of things).

Gruppens deltagare filmar och klipper samman ett resereportage i videoformat.

Datum för detta studiebesök bestäms när fokusgruppen är sammansatt.
Mer info kommer.

Resultat: 3 minuters video