Folkbibliotek i Norden

Kulturanalys i Norden har kommit med en rapport om läget på folkbiblioteken i Norden 2018, och utvecklingen i trender under perioden 2015-2018. Det som konstateras först är att variationen i hur, och om, man samlar folkbiblioteksstatistik är stor, men det är ändå intressant att jämföra data.

Folkbiblioteken i Norden är en av de mest spridda kulturinstitutionerna med en stor bredd i utbudet och är viktiga mötesplatser och alla länder utom Åland har en bibliotekslag som styr verksamheten.
Sammantaget har antalet folkbibliotek minskat sedan 2015, Finland och Sverige har de största mediebestånden och totalt är andelen böcker i mediebestånden mellan 82 och 93 procent.
Totala antalet lån minskar, trots att befolkningen ökar. När det gäller besök och lån toppar Finland och Åland med nio respektive 10 besök per invånare, och 12 respektive 13 lån per invånare. I Finland, Danmark, Sverige och Åland är mellan 26 och 39 % av invånarna aktiva biblioteksanvändare. En intressant uppgift är att i Sverige, Norge, Danmark och Åland är ett lån per år och invånare andra media än böcker, medan siffran i Finland är mellan tre och fyra.
Vad gäller kostnader minskade de i alla länder mellan 2015 och 2018.
Personal och bemanning då? Sverige har störst antal anställda, nästan 5000 årsarbetskrafter som också ökat under perioden.
En snabb resumé, finns en del intressanta siffror att ta del av i rapporten. Se länkar nedan.

/Kerstin Örbo

https://kulturanalysnorden.se/wp-content/uploads/2020/05/folkbiblioteknorden_webb.pdf

Biblioteksbladet har skrivit en artikel om rapporten
http://biblioteksbladet.se/ny-rapport-flest-folkbibliotek-har-stangts-i-sverige/