Författarnätverk

Våren 2016 startade Regional biblioteksverksamhet ett nätverk för författare i Jämtland Härjedalen. Nätverket träffas cirka två gånger per år. Under träffarna erbjuds föreläsningar kring författarskap och skrivandet, möjlighet att träffa och diskutera med andra författare.

Både publicerade och ännu opublicerade författare är välkomna att delta i nätverksträffarna. Vill du vara med? Kontakta Regional biblioteksverksamhet:

Catarina Lundström, Regional biblioteksutvecklare
catarina.lundstrom(at)regionjh.se
063-146709 eller 070-2547587

      

Bilderna är från en träff med Författarnätverket på Designcentrum, hösten 2016.
Foto: Sara Norling.

Författarnätverket har också en Facebookgrupp.

Minnesanteckningar och tidigare program:
Minnesanteckningar författarnätverket 8 dec 2016
Minnesanteckningar nätverksmöte 19 maj 2015
Nätverksmöte 2 dec 2015 program