""

Fria regionala potten

Den fria regionala bibliotekspotten 2019

Bakgrund
För 2019 finns 100 000 kr avsatt i en fri regional pott för läsfrämjande verksamhet. Potten är avsedd för folkbiblioteken i Region Jämtland Härjedalen.

Syftet är att bidra till läsfrämjande verksamhet i bred mening. Tanken är att med dessa medel till exempel kunna testa en ny metod, nå en viss målgrupp, anordna ett arrangemang, bjuda in en föreläsare – helt enkelt skapa aktiviteter som initierar och stärker bibliotekens läsfrämjande uppdrag. Målgrupp kan vara barn, unga eller vuxna.

Villkor
Villkoren är att aktiviteten rapporteras in via en kort beskrivande text som också kan publiceras i det regionala nyhetsbrevet. Tanken är att dela med sig av sina erfarenheter och resultat till övriga kommuner. Vi ska lära av varandra.

Det är möjligt att söka enskilt eller i samarbete med annan kommun i länet.

Hur går ansökan till?
Ansök via denna länk.
Beslut tas fortlöpande av den regionala biblioteksverksamheten.