JOHN BRUNO JAKOBSSON

Foto: Ragnhild Möller

Stenhuggargränd 5
83151 Östersund
Östersunds kommun
070 7534439
5734439@gmail.com

Har gått ett antal skrivarkurser.

Ställer gärna upp och pratar om skrivandet som ett sätt att överföra kunskap och minnen till nästa generation

Publicerade verk:
Vilket liv det blev, 2014
Dansminnen, 2008 (bidrag i antologi)
Den andra antologin, 2008 (bidrag i antologi)
Att bygga på Kultur, 1993 (bidrag i antologi)