Kapprumsbibliotek på förskolor i Bergs kommun

Svenstaviks Bibliotek vill gärna berätta om vår senaste tillökning av tjänster som vi erbjuder våra låntagare, nämligen Kapprumsbibliotek till Förskolan. I kontakten med förskolorna har personalen ofta berättat att föräldrarna önskar möjlighet till lån av böcker vid hämtning och lämning på förskolan – ” småbarnsföräldrar hinner/orkar inte allt dom skulle vilja göra”! Så, på hösten 2019 kom planeringen kom igång, vi hade sökt pengar från kulturrådet och Kapprumsbiblioteket som skulle utgå från Svenstaviks bibliotek, började ta form.
Och så här blev det: Kapprumsbiblioteket består av 3 st färdigpackade påsar som ska hänga i barnens kapprum på förskolan. Det är föräldern som väljer om man vill utnyttja tjänsten eller inte. I varje påse finns det litteratur för åldrarna ca 0-ca 8 år. Det är pek, bilder och faktaböcker. Musik, poesi, saga, serie och kapitelbok. Det är 9–10 böcker i varje påse. Lånetiden är ca 4 veckor och föräldern signerar på ett dokument att man tagit med sig påsen hem/lämnat tillbaka. Påsarna byts och kollas igenom 1 ggr/termin av bibliotekspersonal.
Vi har erbjudit en förskola i taget under våren att få ett Kapprumsbibliotek till sin förskola. Förskolorna som får erbjudandet ligger ”långt” ifrån ett bibliotek, även på en annan ort i kommunen – alltså inte gångvänligt med små barn.
Flera förskolor anmälde sig till att vilja använda tjänsten och vi har nu flera kapprumsbibliotek igång. Vi vet genom personalen och utlånings-listorna, att det är populärt och används flitigt.

Hälsar

Ewa Sifvertsson Lejon Bibliotekspedagog Svenstaviks Bibliotek Biblioteken i Berg