KARIN TEGENBORG FALKDALEN

Foto: Johanna Jeansson

Taptogränd 11
831 38 Östersund
Östersunds kommun
www.tegenborgfalkdalen.se
karin@tegenborgfalkdalen.se

Jag är författare och doktor i idéhistoria. I min forskning och mitt författarskap intresserar jag mig för frågor som rör monarkin som institution och framför allt dess kvinnosida. I mina böcker vill jag skriva fram kvinnorna ur historiens gömmor och låta kvinnorna vara huvudpersoner för att på så vis ge nya och fler perspektiv på vår historia. 

Jag håller populärvetenskapliga föreläsningar utifrån huvudpersonerna i mina böcker, men också kring frågor som rör den svenska monarkin, kvinnliga monarker samt
drottning- och prinsessrollen i tid och rum.

Medlem i Sveriges Författarförbund.

Publicerade verk:
Margareta Regina- vid Gustav Vasas sida, Setterblad förlag 2016
Vasadrottningen: En biografi över Katarina Stenbock 1535-1621, Historiska Media, 2015
Vasadöttrarna, Historiska Media, 2010

Jag har också skrivit flera populärvetenskapliga artiklar bland annat för Populär Historia och Historiskan.