Kartläggning och Författarbroschyr

Sedan första januari 2015 är litteraturen som konstform ett nytt uppdrag inom Kultursamverkansmodellen. I Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015- 2018 fastställs att Litteraturen är en egen konstform och ett tematiskt område som kan utvecklas. Ett utvecklingsområde inom området Bibliotek och litteratur är att ”stötta utveckling av litterära mötesplatser och initiativ för att stärka regional litteratur”. Regional biblioteksverksamhet har därför fått i uppdrag att utveckla det litterära området och verka läsfrämjande. Under våren 2015 har arbetet med att bilda ett författarnätverk startat. Nätverket leds av biblioteksutvecklaren Catarina Lundström och vänder sig till både etablerade och blivande författare. Denna kartläggning om litteraturens och författarnas villkor i Jämtland Härjedalen har genomförts under hösten 2015. Syftet har varit att få en samlad bild över verksamma författare, blivande författare och litterära aktörer i regionen. Kartläggningen har utförts av författaren och litteraturvetaren Theres K Agdler på uppdrag av Regional biblioteksverksamhet inom Region Jämtland Härjedalen.

Här kan du läsa kartläggningen:  Litteraturens och författarnas villkor

Många författare som deltog i kartläggningen önskade att bli mer synliga. Därför publicerade Region Jämtland Härjedalen denna broschyr våren 2016.
Det finns även en webbversion av broschyren som kommer att uppdateras varje år. Syftet är att sprida information om författare som är verksamma i länet. Alla författare som presenteras i broschyren tar gärna uppdrag som föreläsare, workshopsledare med mera. 

Den tryckta broschyren kan du läsa här: SKRIVET författarbroschyr.