Krokom biblioteks nya mångspråkshylla

Biblioteken i Krokoms kommun har gjort plats för ny litteratur på fler språk! I biblioteket i Krokom har mångspråk och minoritetspråk bytt plats med Jemtlandican för att få en mer omedelbar och framträdande roll i bibliotekslokalen.

Pengar från Kulturrådets satsning ”Stärkta bibliotek” har gett en god grundplåt för inköp av böcker och har också möjliggjort vikarietimmar för den tid det faktiskt tar för en språkligt normalbegåvad bibliotekarie att lista ut vad som är vad i den bladrika djungeln av mångspråkiga böcker.

Litteratur för såväl vuxna som barn på skolspråken, de nordiska språken, minoritetsspråken och de vanligaste invandrarspråken börjar nu få det allt mer trångt och trivsamt på de fem hyllsektioner de delar. I samband med detta har Krokom också fått en ny fristående hylla för litteratur om och av samer. I egenskap av samiskt förvaltningsområde känns det givetvis jättebra att på ett tydligare sätt kunna bjuda plats för att visa den samiska kulturrikedomen.

/Jörgen Mårtensson, Krokoms bibliotek