""

Krokoms nya bokbuss

På Krokomsdagen lördag 26 augusti var det invigning av Krokoms nya bokbuss!
Efter över 20 år slutar den gamla bokbussen att rulla. VI ser många möjligheter
med den nya bokbussen och är stolta över att kunna uppdatera verksamheten vad
gäller tillgänglighet, ergonomi och flexibilitet. Beslutsfattarna visar med
satsningen på en ny bokbuss därmed att de prioriterar verksamheten och ser dess
viktiga roll i en glesbygdskommun som Krokoms, där avsaknaden av skolbibliotek
är stor.

Tack vare bokbussverksamheten tillgängliggör vi litteratur och läsning för alla de
barn som inte har tillgång till ett skolbibliotek. Ett väl genomtänkt förarbete och
massor av planering med många viktiga människor involverade, har lett till en
bokbussverksamhet kan tillgodose de olika läs- och litteraturbehov som finns i
kommunen.

För många kommuninvånare, såväl privatpersoner som förskole- och skolbarn, är
bokbussen den enda kontakten med biblioteksvärlden. Verksamheten behöver
därför vara flexibel och anpassad utifrån målgruppernas olika behov, t.ex. genom
ett bestånd med olika medietyper och litteratur, och genom att ta emot
beställningar och göra inköp utifrån önskemål. Vi tar beställningar direkt på plats
eller via mailkontakt och telefon. Genom samverkan med pedagoger och
förskolepersonal och god kontakt med barnen kan vi i än högre grad se till att
barnen får den läsning de behöver.

På bokbussen jobbar en chaufför och en bibliotekarie. Ett par av turerna kör
chauffören själv. Bokbussen gör 15 turer under en 4-veckorsperiod och besöker
närmare 10 skolor och ca 20 förskolor. Längden på turerna varierar mellan 2
timmar till en heldag. Under en förmiddag på en skola kan bokbussen få besök av
150 elever och låna ut 300-400 böcker och förra året hade bokbussen 29000
utlån, näst mest av kommunens biblioteksenheter.
För att verksamheten ska nå ännu fler invånare har vi via sociala medier
uppmanat folk att höra av sig om de vill ha besök av bussen i sin hemby. Detta har
lett till en ny hållplats i höstens tidtabell.

Eftersom bokbussen nyttjas av såväl förskolor och skolor som privatpersoner är
inredningen i den nya bokbussen mycket väl genomtänkt och genomsyras av
tillgänglighet, flexibilitet och anpassning. Vi har t.ex. mobila hyllvagnar för att
kunna byta bestånd utifrån målgrupp. Eftersom vi möter många olika människor
med många olika läsbehov, har vi ett brett utbud av litteratur och olika sorters
medier, såsom äppelhyllematerial, lättläst och storstilsböcker. Vi har också
litteratur på andra språk än svenska, samt lättläst litteratur för vuxna, för att
tillgodose läsbehovet hos nyanlända och nysvenskar som besöker bokbussen.
Krokoms kommun är ”Samiskt förvaltningsområde” och har ett ansvar att ta lyfta
den samiska kulturen och språket och tillgodose våra samiska låntagare med
litteratur på och om samiska. Ombord på bussen finns böcker på sydsamiska för
barn och vuxna. Texten på bokbussen är både på svenska och samiska.
Från hösten kommer bokbussen också att ha utlåningsbara bokstartsböcker, för
att synliggöra bokstartsprojektet som just nu pågår i vårt län.

I bussen finns en soffa intill bilderbokstrågen där barnen kan sitta en stund och
läsa. Det finns också en sits intill tidskriftshörnan för den som har trötta ben och
behöver vila. Bokbussen har dessutom fått ett ergonomiskt lyft som ger fördelar
inte minst för personalen genom höj- och sänkbara bord, hyllor och rullvagnar i
anslutning till arbetsplatsen, samt möjlighet att avgränsa matplats och
arbetsplats.

""

Verksamhet
Bokbussen besöker 10 skolor och 20 förskolor i kommunen. Besöken föregås av
noggrann planering och i nära samarbete med pedagoger och elever.
Bokbussen fyller en viktig funktion för allmänheten, då många har långt till sitt
närmaste bibliotek. Bokbussen fyller också en social funktion.

Inredning
Bokhyllor, mobila bokvagnar, bilderbokstråg, boksnurror, tidskriftshyllor
Höj- sänkbara arbetsdiskar och gott om avlastningsytor för personalen.
Självbetjäning för låntagare i bokdelen av bussen.
En högt placerad soffa vid bilderbokstrågen, som myshörna.
En utfällbar sittplats vid utlåningsdisken.
Inre dörrar som luftsluss.
Handikapplift.
Toalett och pentry för personalen.

Fakta om fordonet
Fabrik: Kiitokori
Chassi :Scania årsmodell 2016
Miljöklass Euro 6
12 meter lång och 2,5 meter bred.

/Eva Fresk, bibliotekschef Krokom