Kulturen i den regionala utvecklingsstrategin

Kulturen har genomfört ett projekt där vi samlat kunskap om kulturområdet i länet. Syftet har varit att stärka kulturens ställning i det pågående arbetet med revideringen av den Regionala Utvecklingsstrategin, den så kallade RUSen.

Projektet tillkom utifrån att kulturella perspektiv saknas i nuvarande strategi. Under hösten 2019 genomfördes 23 workshops i hela länet med kulturskapare, föreningar och allmänhet. Resultaten kan du läsa om i tre rapporter.

Se mer och ta del av rapporten via länken nedan

https://www.regionjh.se/nyheter/kultur/kulturnyheterarkiv/kulturenvilltaplatsidenregionalautvecklingsstrategin.5.de9af55171844b12711d461.html