Kulturprat för lokal utveckling

Vad tycker du? Var med och påverka!

Nu välkomnas ideella kulturföreningar och enskilda medborgare som vill
vara med och påverka kultur- och samhällsutvecklingen. Under hösten finns möjlighet att påverka hur Region Jämtland Härjedalen ska arbeta långsiktigt för hela länets utveckling. Den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS), länets styrdokument, uppdateras med sikte på Jämtlands län 2050! Region Jämtland Härjedalen Kultur vill att kultur ska bli en tydlig del i det arbetet.

För att höra vad du tycker och säkerställa att kulturen tar plats bjuder vi in till lokala träffar för att samla inspel och synpunkter. Anmälan görs till projektledare Anette Forsberg anette.forsberg@regionjh.se eller tel 063-14 67 22. Anette kan också svara på frågor om träffarna. Anmälan senast 5 dagar innan det aktuella arrangemanget. Information om aktuell RUS och om RUS-revideringsprocessen finns på biblioteken samt på www.regionjh.se/rus

Måndag 14 oktober – Biblioteket i Strömsund
Tisdag 15 oktober – Biblioteket i Krokom
Tisdag 29 oktober – Östersunds bibliotek
Torsdag 31 oktober – Biblioteket i Hallen/Allhuset
Måndag 4 november – Biblioteket i Svenstavik
Måndag 11 november – Biblioteket i Bräcke
Tisdag 12 november – Biblioteket i Sveg
Onsdag 13 november – Biblioteket i Hammarstrand

Vi börjar med fika kl 18.30 och slutar senast 21.00. Workshopledare är Linda Forss.