""

Länksamling

Här samlar vi användbara länkar och dokument som rör digital delaktighet och MIK. 

Listan är sorterad i alfabetisk ordning.

Data Detox Kit (pdf) 8-dagars detox för att bli medveten om och ta kontroll över vilken information man delar med sig av och hur den används. På engelska. 

Digital delaktighet – en inspirationsbok (pdf) SKL 2015

Engagera mera – kortversion av utbildning i engagerande bilder för sociala medier

Filmer från Temadag om källkritik, demokrati och det digitala rummet Östersund, 2017-10-10

IIS – Internetstiftelsen i Sveriges kursbank

MIK för mig – digital utbildning från Statens medieråd

Rapport – Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken (pdf) Av Ida Norberg på uppdrag av SKL, Digidelnätverket och Kungliga biblioteket 2017

Skydd för personlig integritet i biblioteksmiljö – checklista Peter Krantz, KB 2016

Utveckla MIK-arbetet : systematisk utveckling av arbetet med medie- och informationskunnighet på folkbiblioteket (pdf) Statens medieråd

Vem äger ordet? Bilder och källkritik (pdf). Sol Vikströms presentation från 2017-10-10

 

Listan är under uppbyggnad och fylls hela tiden på, hör av dig till Alida Johansson, alida.johansson@regionjh.se eller 076-146 78 23, om du saknar något.