Länsmöte i Fränsta – tema medier och det demokratiska uppdraget

Temat för årets gemensamma länsmöte med våra kollegor i Västernorrland var ”Bibliotekens medier och det demokratiska uppdraget”. Närmare 50 personer från båda länen hade tagit sig till Ålsta folkhögskola med tåg (smidigt med Norrtåg från både Sundsvall och Östersund) för att delta i mötet den 6 november.

Krister Hansson från Kungliga biblioteket redde ut begreppen kring vad KB egentligen sysslar med och hur deras uppdrag ser ut. Vi fick veta mer om Världens bibliotek, Bibblix och Biblioteket i skyn med mera. Bibblix, en läsapp granskad av bibliotekarier för barn mellan 6-12 år, kommer fyra av våra kommuner att kunna ta del av genom Sambruk (som jobbar med kommunal verksamhetsutveckling, bland annat med gemensamma avtal av olika slag). En fråga som säkert kommer att diskuteras framöver. Världens bibliotek (varldensbibliotek.se) som erbjuder ljudböcker och e-böcker på olika språk, bland annat arabiska, bosniska, persiska och serbiska är väl värd att titta närmare på om ni inte redan gjort det. Tjänsten drivs av Biblioteken i Malmö och skapades som ett nordiskt samarbetsprojekt. Biblioteket i skyn handlar om nationella digitala bibliotekstjänster. KB jobbar också med att ta fram en (kommande) läsapp för minoritetsspråk där vuxenlitteratur kommer att erbjudas. Först ut är böcker på romani chib och sydsamiska. Just nu pågår också förhandlingar om en söktjänst ”Svenska dagstidningar” som redan idag är tillgänglig och fylls på med nya digitaliserade dagstidningar. För folkbibliotekens del är kostnaden ca 2400:- per ansluten terminal och det är den kostnaden som förhandlas nu.

Censur på bibliotek? Om demokratidilemmat och bibliotekens urvalsarbete – var nästa rubrik som utgick från Victor Reutermos magisteruppsats med samma titel (se länk nedan) Victor redogjorde för sitt arbete med uppsatsen, bland annat intervjuer med bibliotekschefer och bibliotekarier i olika län och kommuner för att undersöka om organisationsperspektiv och/eller socio ekonomiska miljöer inverkar på bibliotekens tolkningar av demokratiuppdrag och kvalitet. Sedan följde en intressant debatt med representanter från Sundsvall och Kramfors och så vår egen Maj Eriksson från Östersunds bibliotek. Konkreta exempel som vi alla kände igen och ett gott samtal om hur och varför. Bibliotekslagens demokratiparagraf ställdes i relation till den neutralitet som omnämns i den nationella biblioteksstrategin. Kramfors var tydliga: Om vi ska verka för det demokratiska samhället kan vi inte vara neutrala.

Efter en god lunch i folkhögskolans matsal (det är något speciellt med folkhögskolemiljön) fick vi ta del av dikter, tankar och visor av Gunnar Källström, bibliotekarie i Åmål och författare. Klokt, roligt och underfundigt om livet på bibliotek. Kan rekommendera hans senaste diktsamling ”Folkbiblioteket” (2019). Mycket igenkänning där.

Så avslutades programmet med tankar och erfarenheter från tre kommuner av att arbeta med egen hylluppställning i klartext. Botkyrka – som nyligen börjat, Örnsköldsvik – startade 2012, och Åre som var först ut 2009. Olika vinklingar och upplägg men med den gemensamma tanken om användaren/besökaren i centrum och gemensamma goda erfarenheter.

Stafettpinnen gick nu vidare till Regionbibliotek Jämtland Härjedalen som snart återkommer med datum och plats för nästa hösts länsmöte – då någonstans i vårt län!

/Kerstin Örbo, Regionbiblioteket

Länk till Victor Reutermos uppsats: Censur på bibliotek? Om demokratidilemmat och bibliotekens urvalsarbete