""

INSTÄLLD NYTT DATUM KOMMER Läsa tillsammans 27 mars

Årets temadag för läsombud, kulturombud, ideella högläsare och bibliotekspersonal – Läsa tillsammans – arrangeras fredag 27 mars på Folkets hus Östersund.

På programmet finns föreläsningar, gruppövningar, högläsning och som avslutning en teaterföreställning baserad på boken ”Fågeln i mig flyger vart den vill”.

Dagen är kostnadsfri, men lunch sker på egen bekostnad. Anmälan via e-post eller sms till Catarina Lundström på Regionbiblioteket: catarina.lundstrom@regionjh.se, 070-254 75 87. Anmälan senast 23/3. Ange ev kostavvikelser.

Dela och sprid gärna programmet i dina nätverk! (se programmet som pdf nedan)

Läsa tillsammans 2020 inbjudan och program