""

Möte med MTM:s referensgrupp barn och unga

I slutet av november var det dags för den tredje träffen med referensgruppen på MTM, Myndigheten för Tillgängliga Medier, eller som Ingrid Källström säger, Myndigheten för Trolldom och Magi…

Syftet med gruppen är att utveckla MTM:s omvärldsbevakning kring barn och ungas medievanor och bidra till mer kunskap om de arenor barn och unga använder sig av digitalt, analogt och fysiskt.

Vi delade i vanlig ordning med oss av som är aktuellt i resp. arbete och verksamhet. Rick Forsling, enhetschef för Kommunikation på MTM beskrev MTMs nya vision och strategi. Jag informerade bl.a. om vårt regionala projekt Äppelhylla på turné och vi pratade även om Bokstart. Ny medlem i gruppen är vår nya läsambassadör, Johan Anderblad. Han berättade om sin nya roll och hur han kan använda sig av sitt kändisskap från TV för att nå barn (och vuxna) med syfte att främja läsning. Detta bland mycket annat!

Följande var med:

Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek
Johan Anderblad, Läsambassadör (2017-2019)
Lukas Björkman, KP
Mickaela Persson, Unga synskadade (hoppade in istället för Rakel Eriksson. Är inte med på bilden)
Lena-Maria Nordstrand, Nypon & Vilja förlag
Sara Lafolie, Ingrid Källström, Rick Forsling och Anna-Karin Hugo, MTM
Och jag

/Johanna Vestfält