Närodlade författare – möt Freddie Ross

Följ med på en spännande föreläsning där Freddie Ross presenterar sin bok Grymhetens konst i ord och bild.
Det är den kontroversiella konsten som står i fokus. Grymheten tycks ha följt oss genom historien. Vi fascineras och skräms av det grymma och våldsamma. Konsten blir en trygg plats där vi kan röra i de mörka rummen.

Detta är nummer tolv i en serie filmer där ni får möta författare från Jämtlands län. Närodlat, närgånget och intimt. På vår webbplats biblioteksverksamhet.se kan du även ta del av tidigare filmer.