Närodlade författare – möt Malin Nord

Är platsen fortfarande min? Så gick tankarna hos Malin Nord när hon fortfarande bodde i Stockholm och skrev på romanen Barmark. Platsen fanns i Jämtland, på en gård vid myren och skogen. Korpar svävade över himlen. I romanen får vi följa tre generationer kvinnor; Signe som flydde från Norge under brinnande världskrig, dottern Monika och dotterdottern Signe.
Malin har nu återvänt till Jämtland. Hon berättar om sitt skrivande och läser för oss ur Barmark, men också ur den kommande boken. Den som bland annat handlar om en pojke som nästan drunknar. För Malin är även skrivande en plats. En plats att vara i.
Detta är nummer sju i en serie filmer där ni får möta författare från Jämtlands län. Närodlat, närgånget och intimt. På vår webbplats biblioteksverksamhet.se kan du även ta del av tidigare filmer.