Ny biblioteksplan i Krokom

Här kommer lite synpunkter på arbetet med vår biblioteksplan och kanske lite tips för andra kommunbibliotek att fundera kring.
Processen med biblioteksplanen inleddes våren 2019 av dåvarande bibliotekschef Eva Fresk. Barn- och utbildningsnämnden godtog en revidering av planen. Tidsplanen var väldigt kort eftersom målet var att Kf skulle anta planen innan årsskiftet. Alldeles för kort egentligen.
Problemet var också att Eva skulle sluta och jag kunde inte börja förrän 1/10. Jag och Eva pratades vid i somras och vi var överens om att planen i sig var bra med ett strukturerat upplägg. Dock kunde man se över brödtext och revidera målen. Eftersom Eva slutade i augusti och jag började 1/10 beslutade vi att ta hjälp av Regionbiblioteket.
Catarina Lundström inkopplades och all personal deltog under augusti månad på en workshop med henne vid rodret. Ansvar delades ut till olika medarbetare och jag tog på mig vissa delar att ansvara för såsom bibliotekschef. I oktober hade vi en ny workshop med Catarina och därefter träffade jag medarbetare enskilt där vi tillsammans filade på sluttexterna.
Layout och färdigställande av planen gjordes av vår Kommunikationsavdelning vilket var toppen!
I början av december föredrog jag planen i Barn och utbildningsnämnden. Därefter skickades den vidare till Ks/Kf för antagande. Då kom återremissen (februari) när planen var upp i Ks. Vänstern hade några synpunkter. Vi gick de till mötes i några fall, men sade nej till vissa förslag till ändringar. För några veckor sedan (13/5) antog Kf biblioteksplanen men med ett tillägg ”I kapitlet Barnens bibliotek, under mål, lägga till att vårdnadshavare ska uppmuntras att läsa för sina barn”.
Den process som vi hade var inte optimal. Chefsglappet, en chef på väg att sluta och en ny på väg in i ett slutskede av planarbetet – det var inte bra. Det var toppen att Catarina från JH höll i dessa workshops och skrev den sammanfattande texten tills jag kom. Workshopen (halvdagar) var mycket givande. Planera för det, anlita Regionbiblioteket, det vinner både du och dina medarbetare på!
Mina tips eller råd till den som funderar på att starta ett arbete med en ny biblioteksplan:

  • se till att ha tillräckligt lång process och tidsplan. Från ax till limpa ca 1 år. Kolla sammanträdeskalendariet för din facknämnd och för Ks/Kf och lägg tidsplanen efter det kalendariet.
  • inled med ett nämndbeslut om planen ska revideras eller skrivas om samt fastställ en tidsplan och arbetsordning. Ifall den ska omarbetas krävs en längre tidsplan. Regionbiblioteket kan bistå med synpunkter om man själv är osäker på vad som egentligen behövs. Är planen tydlig och bra strukturerad i grunden så anser jag att revideringar kan man komma långt med.
  • ifall det är möjligt – tillsätt en politikergrupp, förslagsvis presidiet som kan fungera som ett bollplank under processen …
  • planera in en remissrunda (ca 4-6 veckor beroende på årstiden) till de politiska partierna som är representerade i Kf samt till de övriga kommunala förvaltningarna. Min erfarenhet är att det kan inkomma ca 3-4 remissyttranden. Bra att få den återkopplingen i god tid innan nämndens ska besluta om förslaget till ny plan. Då slipper man få tillbaka planen som en återemiss i ett skede längre fram så som det nu hände i Krokom.
  • när processen och arbetet har startat, ha med biblioteksplanen som en ständig punkt vid APT så man håller frågan levande i personalgruppen.
  • Ja, det var några reflektioner från mig i Krokom.
    Vänliga hälsingar
    /Tommy Larsson, bibliotekschef i Krokom