""

Ny medarbetare: Helena Broms

Vem är Helena?

Jag har jobbat som bibliotekarie i över 25 år. Jobbade på Gotland i 20 år och har nu sen 2013 jobbat här i Jämtland: Östersund, Åre och Krokom. Under min tid som bibliotekarie har jag i första hand jobbat med programverksamhet Bokens dag, bokmässor av olika slag, författarbesök, bokcirklar och nätverk men också allt annat förekommande arbete med äldre boksamling, fjärrlån, katalogisering, bokprat för barn och unga, ansvar för filial etc. En av mina hjärtefrågor är hållbarhet – inre och yttre hållbarhet.

Vad ska du arbeta med på Regionbiblioteket?

Bibliotekens och dess personals utveckling. Hur vi tar oss in i framtiden på ett hållbart sätt, den yttre verksamheten och inre hållbarhet för oss som jobbar med den. Yttre genom att bl a stötta programverksamheten i länet för att göra biblioteken till de offentliga vardagsrum de är tänkta som, demokratiska arenor där vi alla kan mötas! Och inre, fungera som mentor för de som kanske nyss tillträtt sin tjänst eller andra som behöver stöd/idéer i sitt yrkesutövande. Jag tror på att berättelsen/litteraturen (i alla dess uttrycksformer skriftligt, muntligt, i bilder etc) kan ge insikter om oss själva och världen. Jag tror också på att berättelsen/litteraturen fungerar som en verklighetsflykt som ger viltid som vi alla behöver.