Ny omgång av lässatsningen Uppdraget

Till hösten är det dags för en ny omgång av lässatsningen Uppdraget, för åk. 5-9 i Jämtlands län. Uppdraget är en ämnesöverskridande lässatsning som utgår från boken Uppdraget av Camilla Lagerqvist, då deltagande klasser arbetar med boken i olika skolämnen för att sedan göra studiebesök på Arkivet och Jamtli där läsupplevelsen fördjupas med hjälp av historiska dokument, föremål och miljöer. 

Höstens omgång startar med en inspirationseftermiddag för pedagoger och skolbibliotekarier, 21 augusti kl. 14-17, i Rentzhogsalen på Jamtli. Programmet som pdf med information om de medverkande och anmälan finns här: inbjudan Uppdraget 21 aug 2018 (pdf).

Uppdraget är ett samarbete mellan Regional biblioteksverksamhet, Arkivet och Jamtli.