Nytt om Äppelhyllor – träff med expertnätverket

Torsdagen den 14 november var det träff med expertnärverket för äppelhyllor i Stockholm och temat var Intellektuell funktionsnedsättning och exempel på olika aktiviteter för att nå fler.

Dagen inleddes på Resurscenter, Habilitering & Hälsa på Sabbatsbergs sjukhus där vi fick en matnyttig genomgång samt en stund att botanisera själva bland litteraturen och de pedagogiska hjälpmedlen som fanns på plats. Efter en promenad till Svensk biblioteksförenings lokaler och god lunch fick vi lyssna till Lisa Thiberg och Hillevi Larsson som haft TAKK-sagostunder på Stadsbiblioteket i Stockholm. Medverkade gjorde även projektledare Anna Carlsson. Målet med detta projekt har varit att låta personer med kognitiv och intellektuell funktionsnedsättning själva bidra med sina kompetenser, istället för att låda dem vara mottagare av en insats.

Därefter fick vi tips på hur en kan ordna sagostunder, såsom sinnenas sagostund som Anna Fahlbeck i Linköping håller i. Myndigheter deltog också; MFD (Myndigheten för Delaktighet), och MTM. Slutligen fick vi dela med oss av egna tips och idéer kring äppelhyllan och det ett förslag lades på att hålla nästa träff på våren, mest troligt våren 2021.

Det var en innehållsrik och välplanerad dag och som alltid är det givande att nätverka med andra i biblioteksvärlden.

/Johanna Vestfält, Regionbiblioteket och Krokoms bibliotek