Ola Hanneryd

Ola Hanneryd

ola

Ola Hanneryd är chef för Fjällmuseet i Funäsdalen. Just nu också aktuell som initiativtagare till det normbrytande projektet Arkiv Q som på olika sätt vill bryta normer i museets verksamhet – i samlingar, utställningar osv.

Vad läser du just nu?
Jag har nyss återkommit till två böcker av Irène Némirovsky, Ensamhetens vin och Balen/ Höstflugorna, båda i vackra nyutgåvor hos Bonniers. Berättelserna innehåller både vemodiga skildringar av uppbrott och flykt från revolutionens Ryssland och tonåringens cyniska blick på sin familj. Irène Némirovsky arbetade som författare i Frankrike mellan de båda världskrigen. 1942 fördes hon till Auschwitz, där hon mördades.

Bästa läsning enligt dig?
Den allra bästa läsningen är gamla bekanta! På samma sätt ser jag helst om filmer jag redan sett. Det kan ju bli litet rundgång förstås… När det ändå blir något nytt (eller redan bekant!) handlar det ofta om historisk tid, gärna olika aspekter på det tidiga 1900-talet – E. M. Forster, Eyvind Johnson och Némirovsky, som jag nyss nämnde. Jag är intresserad av minnesbilder. Kanske borde jag läsa Proust, men jag törs inte börja…

Berätta ett biblioteksminne!
De första, egna biblioteksbesöken under skoltiden framstår livligast i minnet. Det gäller särskilt Johannesbergsskolans bibliotek i Härnösand, där utbudet till stora delar var lika gammalt som skolbyggnaden själv (1912), liksom dess övriga undervisningsmaterial – planscher, uppstoppade fåglar och anatomiska modeller. Varje rast innebar neddykningar i Grimbergs vackra Världshistoria. Där utbildade jag mig till en odräglig, 8-årig egyptolog. Grimbergläsningen följdes senare upp av egna promenader till det gamla vackra länsbiblioteket, där nog särskilt två träsfinxer i rummet för haernoesandiana drog… Idag glädjer jag mig över de många biblioteksfilialerna i Härjedalen, och Fjällmuseets samarbete med biblioteket i Funäsdalen.