Om oss

Vårt uppdrag

Den regionala biblioteksverksamhetens uppgift är att arbeta för en utveckling av den samlade biblioteksverksamheten i regionen. Verksamheten fungerar som en stödjande och rådgivande funktion för bibliotekspersonalen i regionen och är sammanhållande i arbetsmöten och fortbildningsinsatser. Barn och unga är prioriterade i uppdraget. Verksamheten ska även utveckla det litterära området och verka läsfrämjande. Bibliotekslagen, den regionala biblioteksplanen och Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 är styrande för verksamheten. Den regionala biblioteksverksamheten ingår i ett nätverk med andra regionala kulturverksamheter och sker i nära dialog med folkbiblioteken i länet.

Regional kulturplan Jämtland Härjedalen 2019-2022 (pdf)

Regional biblioteksplan 2019-2022 (pdf)

Bibliotekslag (2013:801)

Bibliotekens internationella manifest (pdf) 
(Innehåller IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest, Glasgowdeklarationen om bibliotek, informationstjänster och intellektuell frihet, IFLA:s manifest om bibliotekstjänster för personer med läsnedsättning, IFLA:s/Unescos manifest om mångkulturella bibliotek, IFLA:s manifest om öppenhet, god styrning och korruptionsfrihet, IFLA:s internetmanifest, Alexandriamanifestet om biblioteken och informationssamhället i praktiken, IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest, IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek, IFLA:s manifest om biblioteksstatistik, IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister, IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet)

 

Personal

Kerstin Örbo, biblioteksutvecklare

Catarina Lundström, läs- och litteraturutvecklare

Alida Johansson, konsulent barn och unga

Helena Broms, bibliotekskonsulent

Sol Vikström, digital strateg/IT-pedagog

 

Personal med regionalt ansvar via avtal

Johanna Vestfält, ansvar för tillgänglighetsfrågor

Dagny Nordmark, ansvar för e-medier

Daniel Fahlén, ansvar för mångspråk

Hanna Eskelin, ”Digitalt först”

 

Följ gärna Regional biblioteksverksamhet på Facebook.