Om oss

Den regionala biblioteksverksamhetens uppgift är att arbeta för en utveckling av den samlade biblioteksverksamheten i regionen. Verksamheten fungerar som en stödjande och rådgivande funktion för bibliotekspersonalen i regionen och är sammanhållande i arbetsmöten och fortbildningsinsatser. Barn och unga är prioriterade i uppdraget. Verksamheten ska även utveckla det litterära området och verka läsfrämjande. Bibliotekslagen, den regionala biblioteksplanen och Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 är styrande för verksamheten. Den regionala biblioteksverksamheten ingår i ett nätverk med andra regionala kulturverksamheter och sker i nära dialog med folkbiblioteken i länet.

Regional biblioteksplan 2016-2018 (pdf)

Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 (pdf)

Följ gärna Regional biblioteksverksamhet på Facebook.