Planer & policys

Kulturplan för Jämtland Härjedalen 2015-2018 (pdf)

Regional biblioteksplan 2016-2018 (pdf)

Bibliotekslag (2013:801)

Bibliotekens internationella manifest (pdf)
(Innehåller IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest, Glasgowdeklarationen om bibliotek, informationstjänster och intellektuell frihet, IFLA:s manifest om bibliotekstjänster för personer med läsnedsättning, IFLA:s/Unescos manifest om mångkulturella bibliotek, IFLA:s manifest om öppenhet, god styrning och korruptionsfrihet, IFLA:s internetmanifest, Alexandriamanifestet om biblioteken och informationssamhället i praktiken, IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest, IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek, IFLA:s manifest om biblioteksstatistik, IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister, IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet)